Technické školky
Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
logolink

Technické školky - Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0041

 

REGISTRAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

je spolufinancován

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost",

prioritní osa 7.1. - Počáteční vzdělávání,

Jihomoravský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Řešitelským pracovištěm projektu je Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Partneři řešitele projektu jsou ZŠ a MŠ Pramínek o.p.s., PREFA Kompozity a.s., EGP Invest s.r.o., ČMA

Doba řešení projektu:   01. 04. 2013 – 30. 03. 2015

 

© 2011 - 2020 Technické školky