Technické školky
Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
logolink

Technické školky - Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0041

 

KONTAKTY

 

Příjemce dotace

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00 Brno

Česká republika

tel.: +420 541 141 111

fax:+420 549 245 147

web: www.fce.vutbr.cz 

 

Zodpovědná osoba: Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D.

Tel.: +420 541 147 858

e-mail: svarickova.i@fce.vutbr.cz

 

Partneři

 

© 2011 - 2019 Technické školky