Technické školky
Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
logolink

Technické školky - Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0041

 

WORKSHOPY, ŠKOLENÍ

 

Workshop projektu Technické školky

se konal dne 18.2.2015 v hotelu Santon na Brněnské přehradě. Na workshopu promluvil za přítomnosti novinářů i rektor VUT prof. RNDr. Petr Štěpánek, CSc. Práci v centrech zahájili po krátkém vystoupení děti ze 4. třídy ZŠ Pramínek.
Účastníci workshopu - pedagogové z prvního stupně základních škol - si mohli vyzkoušet úlohy ze čtyř tématických celků - Mosty, Historické stavby, Dopravní prostředky a stroje a Hudba. Na konci setkání měli možnost pedagogové vyhodnotit své zkušenosti získané v průběhu celého dne a vyjádřit své připomínky ke způsobu tohoto vzdělávání.
Všem - přednášejícím, lektorům, účastníkům workshopu i hostům - patří obrovský dík za příjemný průběh celého dne.
Za řešitelský tým Ivana Švaříčková, manažer projektu

 

Prezentace a fotografie ke stažení:

Ing. Švaříčková  (PDF)

Ing. Filip  (PDF)

PaedDr. Havelková  (PDF)

Mgr. Hlouchová  (PDF)

Hodnocení psychologa  (PDF) 

Fotografie z workshopu  (PDF)

 

 

 

Původní pozvánka: 

Workshop projektu Technické školky

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop projektu Technické školky, který se bude konat

18.2.2015 v hotelu Santon na Brněnské přehradě.

Na workshopu Vás seznámíme s možnostmi technického vzdělávání dětí ve věku 6 - 11 let, budou zveřejněny výsledky pilotáží na školách zapojených do projektu a hlavně si budete moci některé úlohy sami vyzkoušet. Každý účastník obdrží DVD se všemi metodickými manuály, které v rámci projektu vznikly.

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci prosím zašlete vyplněnou Závaznou přihlášku včetně podpisů (scan) na svarickova.i@fce.vutbr.czOriginál prosím odevzdejte v den konání při registraci. Uzávěrka přihlášek je 15.12.2014, počet účastníků workshopu je omezen na 25 osob. 

Harmonogram workshopu je uveden v pozvánce.


Soubory ke stažení:

Pozvánka na workshop [pdf]

Závazná přihláška zájemce [doc]

 

© 2011 - 2019 Technické školky